วัดป่าไทรงาม   จ.กำแพงเพชร
สาขาวัดหนองป่าพง ลำดับที่ ๖๘

วิทยุออนไลน์ วัดป่าไทรงามแอปพลิเคชัน สำหรับฟังวิทยุออนไลน์ ระบบ Android
*** หมายเหตุ : ต้องใช้ Android 4.4 หรือสูงกว่า ***
facebook/วัดป่าไทรงาม
แผนที่สถานีวิทยุวัดป่าไทรงาม ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร FM 98.25 MHz โทร. 055-791072
[ติดต่อ:] วัดไทรงาม(วัดป่า) เลขที่ 393 หมู่ 4 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
โทรศัพท์/โทรสาร 055-791103 email: watpasaingam@gmail.com